Zajęcia Fotograficzne

Zajęcia są realizowane we wtorki w grupie starszej. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę dotyczącą zasad fotografii cyfrowej, obsługi sprzętu fotograficznego oraz pogłębiają umiejętności abstrakcyjnego oraz kreatywnego myślenia.

MALOWANIE ŚWIATŁEM

Malowanie światłem - to technika fotograficzna polegającą na wykorzystywaniu długiego czasu naświetlania oraz użyciu światła np. latarki do naświetlenia zdjęcia.

 

ZOOMOWANIE
Zoomowanie polega na zmianie ogniskowej już po otwarciu migawki. Efektem jest uzyskanie ostrego środka kadru oraz koncentrycznie rozmytych krawędzi obrazu. Technika ta zwiększa dynamikę sceny, która sprawia wrażenie, jakby w kadrze zatrzymany został jakiś moment trwający ułamek sekundy lub wyjątkowo istotny.